Publicaties

Show:

Andere publicaties

Joosten, E., Van Wamel, A., Beurmanjer, H., & Dijkstra, B. (2020). Handreiking voor GHB behandeling.
NISPA, Nijmegen.

Joosten, E., Van Wamel, A., Beurmanjer, H., & Dijkstra, B. (2020). Handreiking voor GHB behandeling.
Factsheet, NISPA, Nijmegen.

Joosten, E., Van Wamel, A., Beurmanjer, H., & Dijkstra, B. (2020). Handreiking voor GHB behandeling.
Achtergrond document, NISPA, Nijmegen.

Joosten, E. A. G., Beurmanjer, H., Dijkstra, B. A. G., Schellekens A. F. A. (2020) GHB gebruik,
afhankelijkheid en behandeling. AccreDidact nascholing, Houten

Dijkstra, B. A. G.; Beurmanjer, H.; Kamal, R. M.; Schellekens, A. F. A. (2017) De behandeling van GHB-
afhankelijkheid (Medisch Contact, 72, 20 (themanr.), pp. 14-16)

Noorden, M. S. van; Kamal, R. M.; Beurmanjer, H.; Dijkstra, B. A. G.; Schellekens, A. F .A. (2017)
Reactie op ‘Hypernatriëmie door GHB op doktersrecept’ (Tijdschrift voor Psychiatrie, 59, 3, pp.
195-196).

Beurmanjer, H.; Asperslag, E. M.; Verbrugge, C. A. G.; Oliemeulen, E. A. P.; Schellekens, A. F. A.; Jong,
C. A. J. de; Dijkstra, B. A. G. (2016) GHB afhankelijkheid: Ziektepercepties en
behandelingsbehoeftes, Eindrapport. NISPA Nijmegen

Beurmanjer, H.;  Verbrugge, C.A.G.;  Schrijen, S.P.J.W.;  Schellekens, A.F.A.;  Jong, C.A.J. de;  Dijkstra,
B.A.G. (2016) Behandeling van GHB afhankelijkheid na detoxificatie: Eindrapportage NISPA GHB
monitor 2.0. NISPA Nijmegen

Beurmanjer, H., De Jong, M., Poelmans, I., De Weert-van Oene, G. (2013) TENDENS: Trends in
wonen, werken en middelengebruik: een update, Eindrapport editie 2012-2013. IrisZorg,
Arnhem

Beurmanjer, H., De Jong, M., Poelmans, I., De Weert-van Oene, G. (2012) TENDENS: Trends in
wonen, werken en middelengebruik: de Gelderse sociale kwetsbaarheid- en middelenmonitor,
Eindrapport editie 2011-2012. IrisZorg, Arnhem

info@verslavingsonderzoek.nl