Over Mij

Mijn naam is Harmen Beurmanjer en ben betrokken bij verslavingsonderzoek sinds 2008. Momenteel werk ik als Programmamanager van de TopGGZ kliniek van Novadic-Kentron en ben daarnaast Assistant Professor bij groep Developmental Psychopathology van de Radboud University Nijmegen. In beide posities richt ik mij onder meer op onderzoek naar de behandeling van verslaving en toepassing van dit onderzoek in praktijk. Zelf ik ben ik in 2021 gepromoveerd op de behandeling van patiënten met stoornissen in het gebruik van GHB. Dit proefschrift kan je hier downloaden. Mijn onderzoeken beperken zich niet enkel tot GHB, maar richten zich ook op andere middelen zoals opiaten en alcohol en verschillende behandelmethodes. Mijn onderzoek richt zich hierbij zowel op medische als gedragsmatige interventies. Daarnaast ben ik betrokken bij verschillende studies en consortia die zich richten op (de behandeling van) co morbiditeit bij verslaving. Hierbij combineer ik verschillende onderzoeksmethoden om behandeling te verbeteren, waaronder klinische trials, cohortstudies en kwalitatief onderzoek. 

Belangrijk voor mij binnen werk is de vraag, hoe kunnen we de behandeling van verslaving verbeteren? Hierbij heb ik gemerkt dat er in mijn vakgebied (bijna) geen fundamenteel onderzoek plaatsvindt, enkel studies waarvan we de kennis nog niet toepassen. De toepassing en het integreren van nieuwe wetenschappelijke kennis in behandeling vormt naast mijn onderzoek ook een belangrijke pijler binnen mijn klinische werkzaamheden. Dit doe ik zowel in de kliniek als op de universiteit, maar in mijn rol als hoofddocent verslaving voor de opleidingen tot GZ-psycholoog en Klinisch Psycholoog bij Rino Zuid in Eindhoven en het RCSW in Nijmegen. Daarnaast ben ik verbonden aan de opleiding tot verslavingsarts (NOVA) en diverse andere opleidings- en trainingsinstituten. 

Ik werk met veel plezier samen met andere clinici en onderzoekers van verschillende GGZ-instellingen, universiteiten, ziekenhuizen aan het verbeteren van verslavingszorg in Nederland en daarbuiten. Daarbij ben ik ook verbonden aan het Nijmegen Institute for Scientist-Practitioners in Addiction (NISPA) waarbinnen verschillende instellingen voor verslavingszorg hun krachten gebundeld hebben. 

Op deze webpagina vind je meer informatie over verslaving, publicaties en andere activiteiten. Mocht je geïnteresseerd zijn in samenwerking of mij graag als spreker uitnodigen voor een congres of onderwijs, neem dan vooral contact op via Linkedin.

 

 

info@verslavingsonderzoek.nl